Blog

Bảo hiểm Nhân thọ ra đời như thế nào ?

Lịch sử 400 năm nghành Bảo hiểm nhân thọ

Cuộc sống mà không có bảo hiểm giống như đi cầu thang mà không có tay vịn Chủ tịch Quốc hội : Vương Đình Huệ Ngày 05/01/2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030. Điều đó cho thấy Nhà …

Lịch sử 400 năm nghành Bảo hiểm nhân thọ Read More »